gyermekekjogválás

Gyermektartás a válási mediációs megállapodásban

Sorozatunk harmadik részében folytatjuk a mediációs megállapodásban szabályozandó területek bemutatását. A szülői felügyeleti joggal és a kapcsolattartással már megismerkedtünk, most a gyermektartás kérdéskörét járjuk körbe.

Ahogy korábban olvashattátok, a mediációs megállapodás kidolgozásakor az alábbi területeket érintően gondoljuk végig a válás után tervezett életeteket:

  • hogyan gyakoroljátok a továbbiakban szülői felügyeleti jogotokat,
  • hol lesz a gyermek(ek) állandó lakóhelye,
  • hogyan történik a kapcsolattartás,
  • lesz-e és mennyi a gyermektartásdíj, ezt hogyan rendezitek,
  • van-e házastársi tartásdíj iránti igény, mennyi és hogyan rendezitek, és
  • hogyan lesz a válás után a közös lakás használata (vagyoni kérdéseket nem érinthet a bontóper, tehát ezekről beszélhetünk, de a mediációs megállapodás e tekintetben nem kerül értékelésre a bontóperben!! – ti. a vagyoni kérdéseket az új, 2014-től hatályos Polgári Törvénykönyv különválasztotta a bontópertől).

Nézzük csak, mit érdemes tudni a gyermektartásról és a gyermektartásdíjról!

Minden kiskorú gyermek (illetve nagykorúsága elérésekor is, életpályára való felkészülést szolgáló és szükséges tanulmányokat folytató, még önállóan nem kereső gyermek) tartásra szorul, mely tartás lehet természetbeni illetve pénzbeni.

 

A természetbeni tartás nem más, mint a gyermek gondozásával együtt járó időbeni elfoglaltság és ennek anyagi vonzatai, a gyermek élelmezése, lakhatásának, ruháztatásának biztosítása, taníttatása, egészségügyi ellátása, a gyermek betegsége esetén gyógykezelésével járó rendkívüli idő- és anyagi ráfordítás, az ápolásból keletkező táppénzes állományba menetel és az emiatti keresetveszteség, a gyermek utaztatása, és minden többletmunka, amely a gyermek ellátásával felmerül. Ez elsősorban az együttélő, gondozó szülőre hárul.

A pénzbeni tartásról gondoskodó, különélő szülő ezzel szemben a gyermek szükségleteinek kielégítését, a gyermek ellátását havonta meghatározott pénzösszeg rendelkezésre bocsátásával biztosítja.

 

Fontos tehát, hogy a gyermektartásdíj a gyermeket illeti meg, a gyermek szükségleteinek fedezésére szolgál. A gyermekkor vissza nem hozható, be nem pótolható, a gyermeknek a mindenkori felmerülő igényére (akár továbbtanulási, képzési, különórákat fedező) reagálni képes gyermektartásdíj az, ami ideálisan meghatározandó.

 

A gyermektartásdíjra elsődlegesen a szülők megállapodása az irányadó, melyet a bíróságok csak bizonyos szempontok figyelembevételével bírálhatnak felül. Ha nincs megállapodás, csak akkor fog a gyermektartásdíj összegéről a bíróság határozni.

 

Miről is kell megegyeznünk, milyen szempontokat kell figyelembe vennünk a gyermektartásdíj megállapításakor?

  • Az első, amiből ki kell indulni, az a gyermekek tényleges szükséglete (pl. élelmezés, lakhatás, ruházkodás, iskolaszer, különórák költségei, egészségügyi kiadások, egyéb).
  • Számba kell venni mindkét szülő jövedelmi és vagyoni viszonyait (nem csak a bért, fizetést, hanem minden jövedelmet, családi pótlékot, kedvezményt).
  • Figyelemmel kell lenni a szülők háztartásában eltartott más – saját, illetőleg mostohagyermekekre, és eltartásukra.
  • Kalkulálni kell a gyermek esetleges saját jövedelmével is.

A tartásdíj megállapítása történhet százalékos arányban, határozott összegben, vagy határozott összegben és bizonyos jövedelmek százalékában együttesen.

Százalékos megállapítás esetén azonban meg kell jelölni a tartásdíj alapösszegét is.

Célszerű az inflációt követő, minél pontosabban megfogalmazott módon megállapodni a gyermektartásdíj összegében és fizetésének módjában.

A bíróság általában a jövedelem 15-25 %-ában határozza meg gyermekenként a tartásdíjat. Fontos szabály, hogy a kötelezett szülővel szemben érvényesíthető összes tartási igény a jövedelme 50%-át nem haladhatja meg a gyermekek számától függetlenül. Illetve, hogy amennyiben a szülő két vagy több gyermek tartására köteles, a tartásdíjat úgy kell megállapítani, hogy egyik gyermek se kerüljön a másiknál kedvezőtlenebb helyzetbe.

 

Vannak szülők, élethelyzetek, amikor a gyermektartásdíjat a tartásra kötelezett valamely vagyontárgy (pl. ingatlan) juttatásával előre megváltja, ebben az esetben is rögzíteni kell a gyermektartásdíj összegét és azt, hogy meddig tekintik a felek rendezettnek a megváltással a gyermektartásdíj fizetését.

 

Minden család esetén meg kell találni az egyedi megoldást, figyelembe véve a kiskorú gyermek(ek) és a szülők érdekeit, és lehetőségeit, előre tekintve a megállapodás fenntarthatóságára, gondolva a rendkívüli kiadásokra, mindezt úgy kidolgozni, hogy a szülői együttműködés és a gyermekekről való felelős gondoskodás biztosított legyen.

 

Ha szeretnél a gyermektartásdíjjal kapcsolatban tovább tájékozódni, érdekelnek a részletek, kattints ide!

 

Ha szeretnétek, hogy válásotoknál mediátorként támogassalak benneteket, keressetek bátran, találjuk meg együtt a ti helyzetetekre lehetséges megoldást!

 

A mediáció nemcsak egy hatékony alternatív konfliktuskezelési módszer, hanem számomra több: szemléletmód, kommunikációs stílus, a mindennapokban alkalmazható konfliktuskezelés. Blogom ennek szellemében mediációs szemüvegen át néz rá a világra, fontos szerepet adva az önismeretnek.

 

commodo dolor Sed ante. at libero mattis risus odio diam libero accumsan