Békés válás

Ha komolyan fontolgatod a válást, vagy már döntöttél is, és

– szeretnél minél hamarabb és minél költségkímélőbb módon pontot tenni a házasságotok végére

– tele vagy sérelmekkel, indulattal, haraggal, de fontos önmagad és a gyermeke(i)tek további élete

– szeretnéd megkímélni magatokat kapcsolatotok bírósági (ki)tárgyalásától

– szeretnéd minél kulturáltabban lezárni a kapcsolatotokat és kialakítani egy működőképes szülői együttműködést

– szeretnéd mindezt tudatosan tenni, megelőzve, hogy ugyanabba a hibába essél legközelebb…

jó helyen jársz itt!

Valószínűleg hosszú évek kellettek ahhoz, hogy megérjen benned a válás gondolata.

Az alábbi kérdések és válaszok segítenek, hogy tisztában legyél a lehetőségekkel, a járható utakkal.

Hogyan tudok elválni?

Válni többféleképpen lehet:

– saját magunk által indítva is akár, ha mindenben meg tudunk egyezni és indulatmentesen, jól együtt tudunk működni, valamint könnyen eligazodunk a jogi fogalmak világában (ehhez a www.birosag.hu oldalon találunk információt) és több időt rá tudunk szánni, vagy

– mediátort (közvetítőt) igénybevéve, aki függetlenül, pártatlanul, titoktartás mellett, konfliktuskezelésben és a témában jártas szakemberként végigvezet egy úton bennünket a problémák megoldásán és a kapcsolat rendezésén túl a közös megállapodás felé, illetve

– ügyvédet igénybe véve, aki a Bíróság előtt képviseli a saját érdekünket a házastársunk érdekével szemben.

Mennyi idő alatt lehet elválni, hogyan zajlik egy válás?

Ügyvéddel, tényfeltárásos bontóperrel évekig elhúzódhat egy válás.

Közös megegyezés esetén rövidebb idő alatt juthatunk el a házasságot felbontó jogerős végzésig. A házasság felbontására irányuló keresetlevél bírósághoz való beadásához szükséges a felek mindenre kiterjedő megállapodása. Az, hogy a megállapodásig mennyi idő alatt juthatunk el a mediációval, függ az adott helyzet bonyolultságától, a felek megegyezésre irányuló szándékától, a fennálló konfliktusok mélységétől. Van, hogy egy-két egyéni beszélgetés egy egyeztető beszélgetés és egy mediációs ülés után készen állunk a megállapodással, de nem ritka a hosszabb egyezkedés.

A bírósághoz való benyújtás után a válás folyamatának hossza függ az adott bíróság, illetve bíró leterheltségétől. Néha szembesülünk azzal, hogy egyes bíróságok a keresetlevéllel kapcsolatosan más elvárásokat fogalmaznak meg, és az ilyen helyzetek okozhatnak hiánypótlások miatti csúszásokat. Ha a keresetlevelet a bíróság befogadja, felhívja az alperest az úgynevezett ellenkérelem benyújtására, ami közös megegyezéses válás esetén pusztán formalitás. Ezt követően általában egy hónapon belül kitűzik az első tárgyalást, amin szerencsés esetben a bíró lezárja a perfelvételi szakaszt, és érdemben tárgyalja az ügyet. Ki is mondhatja a válást, ha nincs közös kiskorú gyermek. Ha van kiskorú, akkor egy következő tárgyalást tűz ki, ugyancsak bírói leterheltségtől függően, viszonylag rövid időn belül (akár egy-két héten belül). Összességében a mediáció kezdetétől 6-8 hónapra lehet számítani.

Miért jó közös megegyezéssel válni?

 • rövidebb ideig tart a folyamat, ami egyben tervezhető (nem évekre, hanem pár hónapra lehet számítani)
 • lényegesen kisebb költségek jelentkeznek
 • nem kell a bíróság elé tárni a válás okait
 • nem kell tanúkkal igazolni a sérelmeket, nem állnak elő megalázó helyzetek
 • nem a múltra koncentrálunk, hanem a jövőre, a megoldásra
 • több éves szembenállás, csalódások és veszteségek sorozata kerülhető el
 • magunk dönthetünk minden kérdésről, nem a jogszabály illetve egy döntőbíró
 • minden fél érdeke érvényesülésével győztes-győztes megoldások születnek
 • számíthatunk arra, hogy a közösen hozott megállapodást mindannyian betartjuk
 • kevesebb stresszel jár
 • több energiánk marad a lényeges dolgokra
 • nyugodtan mehetünk a bíróságra

Mit várhatok egy mediátortól?

A mediátor nem pszichológus, nem párterapeuta, nem ügyvéd és nem döntőbíró. Olyan független, pártatlan szakember, aki jelenlétével és tudásával, szemléletével segíti, hogy a vitás felek a problémától és saját sérelmeiktől kicsit eltávolodva, megoldást találjanak a konfliktushelyzetre, tisztázni tudják az érzelmi és anyagi kérdéseket.  Válási mediáció esetén a felek képesek lesznek egy normális viszonyt kialakítani és megfelelően együttműködni gyermekük érdekében.  A mediátor egyszerre képviseli mindkét felet és a gyermek érdekeit is.  A mediáció hatékonysága érdekében a mediátort törvény kötelezi titoktartásra a folyamat során és azt követően is. Egy esetleges későbbi per során sem idézhető tanúként. (Akik szeretnének jobban elmélyülni a mediátorokra vonatkozó szabályozásban:  2002. évi LV. törvény

a közvetítői tevékenységről –  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200055.tv, mediátorok etikai kódexe)

Mire számíthatok a mediáción?

Többféle mediátor iskola létezik. Más-más technikákkal, folyamattal, eszköztárral találkozhatunk ennek megfelelően. Van, ahol együtt ülnek le a felek a kezdetektől és a konfliktusokat beszélik át pontról pontra.

Mesteremtől, Nagy Zsókától egy speciális, hosszú évek tapasztalata alapján kifejlesztett és csiszolt módszert sajátítottam el, amelyben a problémák helyett a kapcsolat értékeire koncentrálunk, hiszen a konfliktus a kapcsolat betegségének a következménye, így magát az alapot kezeljük, ott keressük az elakadásokat. 

Éppen ezért először egyénileg találkozunk a felekkel, annyiszor, amennyiszer igénylik (általában 2-4 ülés szokott elegendő lenni). Ilyenkor lehetőség van nyíltan, őszintén elmondani a legbensőbb érzéseiket, titkaikat, félelmeiket, vívódásaikat, az útjukat. Akár grafológiai mélyelemzéssel vagy Kapcsolatleltárral is támogatni tudom a feleket ebben a munkában.

A következő lépés az egyeztető beszélgetés, amikor mindketten jelen vannak, de nem az érzelmekről van szó, hanem konkrétumokról, hogy mit szeretnének, hogy bekerüljön a megállapodásba, hogyan képzelik el a jövőjüket.

Aztán sor kerül a mediációs ülésre, ami 5-6 órán át tart. Olyan, mint egy ünnep. Az egyik fél háttal ül, csendben, egy jegyzetfüzettel, róla beszél a másik, másfél órán keresztül. Elmondják egymás értékeit, hogy mit köszönhetnek a másiknak, mit tanultak önmagukról a kapcsolatban, visszaemlékeznek a kapcsolat fénypontjaira, boldog pillanataira, megérkezéseire, a megismerkedésükre, az eljegyzésre, az esküvőre, a családdá válásukra. Mesterem szavaival élve: „A párok a legmélyebb válságban vannak, de ez hihetetlen balzsam a szívüknek. Fontos, hogy amit az utóbbi időben leromboltak egymásban, azt most újraépítsék. Ez azért is lényeges, mert a gyerekeik a veszekedések során azt élték meg, hogy egy rossz házasságba születtek, és értéktelenek. Az, hogy a szülők rehabilitálják a jó időszakot, a gyerekek számára is érezhető.”  Az egyéni beszéd után szembe fordulnak egymással, és megkérdezem tőlük egyenként: mi a személyes felelősségük a kialakult helyzetért? Mit kellett volna másként csinálni, milyen tanulságot visznek magukkal? – Érdekes, hogy a válasz ilyenkor önmaguknak is szól, mi az, amit a következő kapcsolatukba már nem visznek tovább.

Aztán kapnak egy óra szünetet, hogy sétáljanak, ebédeljenek, és gondolják át, hogyan tovább.

Sok házasság megfordul itt.

Három lehetőséget ajánlok. Az első, hogy párkapcsolati mediációval megnézzük, vannak-e még érzelmi tartalékok, mert ha olyan szintre tudjuk hozni a kapcsolatukat, amelyben mindketten boldogok, akkor érdemes. Ehhez végigvesszük, milyen kölcsönös vállalásokat tudnak megfogalmazni mindketten, milyen lépéseket tesznek egymás felé.

Ha azt mondják, már nem visszafordítható a dolog, akkor felajánlom a próbaválást, ami tulajdonképpen ugyanolyan, mint egy mediációs válási szerződés. Mindent pontosan meghatározunk, azt is, hogy heti hány órát szánnak egymásra, tehát nem megszakítják a kapcsolatukat, hanem újradefiniálják. A felek eltávolodnak egymástól, kilépnek a megszokott mindennapokból, amikben eddig a viták voltak. A gyerekek a fészekben maradnak, de a szülők heti váltásban nevelik őket.

Ha mégis a válás mellett döntenek, akkor pedig megírjuk a szerződést, ami a bíróság számára is elfogadható, és gördülékenyebb ügymenetet eredményez. Emellett garantálja, hogy békében élnek majd a jövőben, hiszen a mediációban lehetőség volt a kapcsolatukat békében lezárni és mint szülőpár-kapcsolatot új alapra helyezni, valamint különböző technikákat elsajátítani, amelyeket a későbbi problémáknál sikeresen alkalmazhatnak.

Miben tud segíteni, ha az önismerettel támogatott mediációt választom?

A mediáció nagyban épít a felek önkéntességére, öntudatára, önismeretére, önreflexióira. Sokszor azonban érezhetjük úgy, hogy csak saját köreinket futjuk, nem látjuk a kiutat, nem tudunk kiemelkedni a helyzetből, az érzelmi összevisszaságból. Ilyenkor útjelzőként segít a kézírásunk vizsgálatából nyert grafológiai személyiségelemzés illetve kapcsolatunk értékeit, erőforrásait, problematikus pontjait feltáró Kapcsolatleltár. Tisztába kerülünk magunkkal is, de egyben választ kaphatunk elakadásunk, párkapcsolati problémánk okára, képet kapunk arról, hogy a jövőben mire figyeljünk, mire számíthatunk, egy későbbi kapcsolatnál mire helyezzük a hangsúlyt.

A grafológiai mélyelemzésből az írás alapos mérése és kielemzése, és a különböző pszichogrammok során feltárul a személyiség, a (képességek), az életünket átható tudatos és tudattalan motiváló és visszafogó erők, párunkkal való összeillőségünk.

A Kapcsolatleltárral pedig egy 165 kérdésből álló, nemzetközileg kidolgozott és kiértékelt teszt alapján képet kaphatunk, hogy különböző, párkapcsolat szempontjából fontos területeket vizsgálva (úgymint kommunikáció, konfliktuskezelés, pénzügyek, gyengédség és szexualitás, lelkiség, szerepek és felelősségek, család és barátok) melyek a kapcsolatunk erősségei, buktatói.

Miről kell megegyezni?

Ezzel kapcsolatban egyértelműen fogalmaz a Polgári Törvénykönyv (ld. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:21. § –  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv)

 • szülői felügyelet
 • kapcsolattartás
 • tartásdíj
 • lakáshasználat
 • házastársi tartás

A házastársi közös vagyon megosztásáról már nincs lehetőség a válóper során megegyezni, erre kifejezett tilalmat vezetett be az új PTK. A helyzetre megoldást kínál a mediáció során létrehozott vagyonmegállapodás.

A mediációk hány százaléka sikeres?

Sikeresnek tekinthető a mediáció, ha megállapodással zárul. Mivel maga a mediáció önkéntes, és a gyermekek érdekeit helyezi előtérbe, az esetek nagyon elenyésző százalékában zárul megállapodás nélkül.

A sikeresség mércéje lehet az is, hogy a mediációval születő megállapodásokat mennyire tartják be a felek. Ez európai szintű tapasztalat alapján 80%-os mértékű.

Ugyanakkor tekinthetünk sikeresnek egy mediációt, amiben a felek a végén együtt maradnak (tapasztalat szerint az esetek háromnegyede ilyen), de sikert jelent egy békében lezajlott válás is, ami egy hosszú távon együttműködő szülőkapcsolat alapját képezi.

Hogyan mondjuk el a gyermek(ek)nek?

Ez nagyon fontos kérdés, mivel a gyermekek láthatatlan szálon hozzánk vannak kötve: előbb érzik meg, ha baj van, mint ahogy mi szülők gondolnánk. El kell mondani nekik, hogy mi fog történni, mit hoz a jövő számukra. Biztosítani kell őket szeretetünkről. Ehhez találsz néhány hasznos tudnivalót ITT. Az, hogy ezt miként tesszük, nagyon függ a kialakult helyzettől, a gyerekek korától. A mediáció során közösen kidolgozzuk a ti esetekre ezt.

shutterstock_1440913325_k
venenatis Aliquam nunc ipsum ipsum elit. justo tristique efficitur. commodo sem, ut